Ubezpieczenie a zmiana własciciela

ocKupiłeś, lub sprzedałeś samochód z ważnym OC? O to kilka cennych informacji dla ciebie:

Wraz z zakupionym samochodem, na nabywcę przechodzi umowa OC. W takim przypadku obie strony mają prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy w okresie 30 dni od zakupu samochodu.

Jeżeli przed upływem terminu, żadna ze stron nie podejmie kroków unieważniających polisę Zakład Ubezpieczeniowy ma obowiązek rekalkulacji stawki OC. Nowy nabywca otrzymuje umowę, w której uwzględniane są wszystkie jego zwyżki i zniżki. A więc nowy właściciel może uzyskać częściowy zwrot lub obowiązek dopłaty do oryginalnej stawki. W tym przypadku kwestia odzyskania składek za niewykorzystane miesiące przez byłego właściciela samochodu musi zostać rozstrzygnięta przez sprzedającego i nabywcę.

Jeżeli umowa zostanie wypowiedziana w terminie, sprzedający może się ubiegać, o zwrot składek za niewykorzystane miesiące. Należy jednak pamiętać, że zwrot następuje po 30 dniach od sprzedaży samochodu, a więc przez cały czas trwania tego okresu jednostką odpowiedzialną przed zakładem ubezpieczeniowym jest Stary Właściciel samochodu, nawet jeżeli nie ma z nim nic wspólnego. Każdy ewentualny wypadek i koszty, które będzie musiał ponieść ubezpieczyciel obciążają konto sprzedawcy. Taki jest handel.

OC

Obecne obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC, działa na podstawie art. 4 ustawy 1 z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wedle założeń ustawy każdy kto posiada zarejestrowany lub podlegający rejestracji pojazd musi wykupić polisę OC. Do podstawowych celów takiego zabezpieczenia należy objęcie ochroną mienia i zdrowia osoby lub osób poszkodowanych, które zostały wyrządzone z winy ubezpieczonego pojazdu. Dzięki temu zagwarantowana jest choć częściowa wypłacalność sprawcy.

OC jest ubezpieczeniem gwarantującym zwrot w ramach prawa cywilnego, czyli, o ile umowa nie stanowi inaczej, obejmuje ono tylko zwrot strat poniesionych przez poszkodowanego przez inny pojazd.

Choć generalnie ofert poszczególnych firm różnią się od siebie, to ustawa precyzje pewne wytyczne, wokół których należy tworzyć polisę. Najważniejszym jest postanowienie o sumie gwarancyjnej (600 tys. euro), do której wysokości każdy ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia szkód. By zapewnić najlepszą ochronę swoim obywatelom wiele państw przystąpiło do Jednolitego Porozumienia, na mocy którego ubezpieczenie OC uznawane jest w całej UE, oraz kilku krajach zrzeszonych (m.in. Norwegia, Szwajcaria, Andora).

Polisa

Klasyczna polisa OC zawierana jest na 12 miesięcy. Okres ten ulega skróceniu w przypadkach incydentalnych, jak w wypadku zarejestrowania auta za granicą, oraz pojazdów zabytków lub wolnobieżnych . Trochę inne zasady obejmują firmy pośredniczące w sprzedaży, lub zakupu, które mają prawo zawrzeć krótkoterminową umowę, nawet dla aut na stałe zarejestrowanych. Jednak, mimo wszystko minimalny okres trwania umowy określono na 30 dni.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Nowa i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.